Project Mystery

Chapter One: Anonymous\' Letter (Part I)

I am walking down the hallway as students keep on walking passed through me while talking with their friends or some sort of acquaintances. Some glances in my direction and murmured beside another. Some eyed me up and down.

Sa tingin ba nila isa akong magandang bulaklak na dumadaan para matitigan nila ako ng ganoong masinsinan habang dumadaan sila?

Ive got no idea why I am here and why do I agree with coming here. Long story short, I transferred to this university because of some ”issues ” from my other school, and plus, my mom insisted me on transferring dahil mas maganda ang quality of education nila daw dito.

Huminto ako sa isang pintuan at napabuntong-hininga. ”This is it, ” bulong ko sa sarili ko. I looked up and checked if its the right room. Right, HUMSS 11-A. Bagong atmospera, bagong ako.

Or thats how my mom tries to imagine me.

Binuksan ko na ang pintuan at rinig na rinig ko na ang mga ingay na nagmumula sa loob. I got in and I find a seat beside a window. Unluckily, okupado na ang nasa pinakalikod so wala akong choice kung hindi umupo sa pangalawa sa harap na u**n.

”Hi. ” Napaigtad ako sa aking kinauu**n at napatingin sa babaeng nasa harapan ko. She has the same uniform as mine—dark blue blazer, assorted blue checkered knee-length skirt and long-sleeve undershirt. The only thing na pinagkaiba is the blue brooch in her right chest. ”You
e the new student, right? ” nakangiti niyang tanong sa akin.

I stared at her. Is she… befriending me?

”Oh, Im Friar Furrer by the way. ” Right, looks like it. Inilahad niya ang kamay niya sakin. ”Im the Vice President of the Senior Student Council and your classmate as well. Your name? ”

Guess it is not bad to talk to her. ”Mavis. Mavis Sherlia Throver, ” ani ko at tinanggap ang kanyang kamay.

”Nice to meet you, Mavis. If gusto mo ng tour sa buong school, don hesitate to ask for my help. ”

”Thanks, pero nakapag-tour na ako when we got here for my application. ”

”Oh. ” Theres a tinge of disappointment in her voice. Hindi ko naman gustong tumanggi but its true. I took the tour with the dean when he offered it to me as I applied to Ferris University. ”Sorry. How dumb of me. Mayroon pa lang isinasagawa na tour tuwing may mag-a-apply sa school. What school are you transferred from? ”

Iyon na ang kanyang ikalawang tanong sa akin. ”Thats confidential, ” sagot ko sa kanya.

”I like you already, ” natatawa niyang sambit. Napakunot ako ng noo. May ngiti pa rin ang kanyang labi habang nakikipag-usap sa akin. ”Last question. Can we be friends? ”

Already? Never I imagine that someone will ask me if they would want to be friends with me in my first day in my transferred school. I ignored her and looked outside the window. Puro ulap ang nasa langit at wala ni isang ibon ang makikita rito. Napatingin ako sa orasang nasa taas ng blackboard sa harapan ng classroom. 7:56.

”Four minutes before the adviser comes in, ” she blurted out kaya napatingin ako sa kanya habang nagtatakang nakatingin sa kanya pero ginawaran niya lamang ako ng isang nakakasilaw na ngiti.

”Hindi ka nakatingin sa orasan, ” pagkokomento ko.

”Yep, ” aniya. Nakaupo na siya ngayon sa u**n na nasa harapan ko. I did not notice na doon pala siya nakaupo until now.

”How did you— ”

”I just read you, thats all, ” sagot niya nang hindi niya pinapatapos ang gusto kong sabihin. Im not a talkative person but this person seems to make me wanna talk with her. ”So, can we be friends? ” Napatitig ako sa kanya. Does she really just read me or she glances at the watch without me noticing? ”Curious kung paano ko nakuha ang exact leftover time? Your eyes. That tells me that the time would be near 8 oclock. As of sa 4 minutes, I just guessed it. ”

”Ha? ” She guessed it? Theres no way na ni-guess niya lang ang ganoong bagay! Tinitigan ko siya sa kanyang hazel na mata. Hindi ko mawari kung ano ba ang iniisip nitong babaeng ito. ”Who are you? ” mabagal na tanong ko sa kanya. Binigyan lang niya ako ng isang pilyo na ngiti.

Bigla kaming nakarinig ng isang malakas na lagabog galing sa direksyon ng pintuan. ”Am I late? ” tanong ng lalaking nasa pintuan. His hair is a mess. His necktie is still hanging loose on his shoulders with his blazer. Naka-unbutton pa ang dalawang taas na butones undershirt niya.

Nakita kong napairap si Friar sa harap ko. I remained silent and observed kung ano ang sunod niyang gagawin sa lalaki. I feel that she knew the boy. ”No, you
e not, ” sagot ni Friar sa kanya. Lumapit sa posisyon naming ang lalaki.

”Thank goodness. Akala ko late na ako, ” aniya sabay ng paghinga niya ng maluwag.

”Ayan kasi. Sinabi ko na sayo kanina na kailangan gumising ka na. Tumingin ka kasi sa oras, ” sabi ni Friar dito.

Tinaasan siya ng kilay ng lalaki. ”Excuse me, ha? Sinubukan kong gumising
o! Kaso nga lang hinatak ulit ako pabalik ng magandang dilag sa panaginip ko! ”

”Oh, so that girl in your dream is important more than school? Sige! Bumalik ka sa higaan mo and put yourself back to sleep again para makita mo ulit ang magandang dilag na sinasabi mo, ” aniya.

”Im also late dahil may ginawa pa akong importante, ” sagot pabalik ng lalaki. Napansin kong nakaayos na ang loose niyang tie at nakahawak doon ang kamay ni Friar. Are they arguing while fixing the boys outfit?

”Anong importante? Ah, oo, tama! Ang importante na sinasabi mo is the girl in your dreams. ”

”You know what I mean! ” sigaw niya

”And thats what you mean! ” sigaw pabalik ni Friar.

Nakatitig sila sa isa isa. Nakatayo na si Friar nakapameywang sa kanya habang ang lalaki ay nakatitig sa kanya pabalik. Ang mga mukha nila ay isang sinulid na lang ang distansya.

Great. First day of school in my new school and now, Im seeing the first fight inside of it.

”And I think you two should both stop quarreling in front of me, ” reklamo ko nang maramdaman kong nag-iinit na ang kanilang away. Napatingin silang dalawa sa akin. My voice is not that loud to stop them but they still stop so thats kind of fine. ”Kung gusto niyo mag-away, can you politely leave the room? And oh! Pwede naman magpa-request ng private room for lovers quarrel, hm? ”

Tumitig sila sa akin. Walang masamang tingin na nakalahad kung di isang plain na titig. Seriously, anong ginawa ko? Parang may ginawa akong masama sa uri ng pagkakatitig nila sa akin.

”Uh, Fri. Whos that? ” turo sa akin ng lalaki habang nakatingin kay Friar.

”Thats the transfer student, Mavis. Hindi ka ba na-inform? ”

Sinamaan siya ng tingin ng lalaki at tumingin sa akin. Binigyan niya ako ng isang ngiti. ”Hi, Mavis. Names Lucas. Lucas Freed but you can call me baby, ” aniya sabay wink. This man has no hint of any embarrassment left on his body, Im sure of it.

Siniko siya sa tagiliran ni Friar at umiling-iling. ”Don take what he said seriously, Mav, but his name is seriously Lucas Freed. Iyon lang ang serious sa sinabi niya. ”

”Mavis, ” sabi ko. She replied a ”hm? ” with a confusing look at me. ”Mavis. Thats my name. Iyon ang itawag mo sa akin. ”

”Okay, Mav, ” nakangiti niyang pag-uulit sa nickname na ibinigay niya sa akin. Hinayaan ko na lamang siya. ”Lucas is also the leader of the dance club sa Ferris University and part of the Senior Student Council as well. ”

”Yep. If you are interested in dancing, just come to my dance club, Mavis, ” sabi ni Lucas sabay wink ulit sa akin.

”Lucas Freed, kung makikipag-flirt ka lang sa ibang babae sa first day ng school, I could assure you na pwede kitang ipa-request na i-remove sa section na o at ilipat sa pinakamababang section ng HUMSS, ” pagbabanta niya.

Nawala ang nanlalanding tingin niya at napakagat sa labi habang nerbyos na nakatingin kay Friar. ”P-Pero hindi mo akong pwedeng patanggal kasi Tito wants me too— ”

”And thats confidential, ” pagpuputol sa kanya ni Friar. Confidential? About what?

”I apologize for the lack of perspective of these two in your own personal space. ” Napaigtad ako nang makaramdam ng malamig na dumampi sa balikat ko. His voice is deep. Dali-dali akong tumingin sa likuran ko. He is tall and has black, dull eyes. His hair is messy yet looks clean. He has the same brooch as Friar and… Friar? ”Did I intrude you in your own mind palace? And Im not Friar nor you
e hallucinating. Im just the half of the woman whom you first talked to. ”

”I did not say anything yet. ”

”But you will say if Im a hologram of Friar or if you
e hallucinating. Thank you for admiring my pass-through-generations beauty but I will not accept such common compliment. ”

Narinig kong tumilansik ang bibig ni Lucas. ”Fri, see you later. Ill just sit far from him, ” sambit niya at nakarinig ako ng papalayong mga yapak. The atmosphere darkens all of a sudden.

”Sorry for that, Mav. Hindi lang bati ang kapatid ko pati si Lucas, ” bulong sa akin ni Friar. ”Anyways, let me introduce you to this man who surprised you. Flare Furrer, kapatid ko. Siya ang President ng Senior Student Council and also established the first-ever detective club among all universities. ”

Pagkatapos niyang i-introduce ang ”President ” ay wala itong ginawang kahit anong kibo o common ”nice to meet you ” greeting. He just stands there staring at me. Tumitig ako sa kanya pabalik.

”You
e a victim, ” he muttered suddenly after a few seconds of staring at me. My eyes widened. How did he—Narinig ang biglaang pag-ring ng bell at kasabay niyon ay ang pagbukas ng pintuan ng room. Nagsiayos ng umupo ang aking mga bagong kaklase sa kani-kanilang puwesto at nagsimula na ang pag-e-explain ng schedules, starting introductions and book distributions.

-***-

Natapos na ang klase at nagsilabasan na sa classroom ang mga kaklase ko. Hindi naman nag-start ng mga unit lessons ang mga teachers kaya naman maaga kaming ni-dismiss ng lunch.

”Mav! ” Naramdaman ko ang kanyang braso sa aking balikat at ang kanyang mabigat na katawan sa aking tagiliran. ”Gusto mo sumabay sa amin mag-lunch? ” aya niya sa akin.

Lumingon ako sa kanya at sa tinuturo ng kanyang hintuturo. Theres Lucas waving at me with a smile. ”Sure, ” sagot ko. Wala naman akong magiging kasama. Its a better option than nothing.

May biglang humatak sa akin at puwersang tinulak ako sa kanyang dibdib. ”I shall take her to lunch with me, ” sabi ng humatak sa akin.

Nagtaas ako ng tingin at kaagad kong sinamaan siya ng tingin. ”Sino may sabi? ”

Binabaan niya ako ng tingin. ”Me, ” sagot niya habang nakatitig sa mga mata ko.

Napabuntong-hininga ako at tinulak siya nang hindi pinuputol ang titigan namin. ”First, Im not going with you so don go decide on your own. ” Narinig ko ang pag ”oh~ ” ni Lucas sa likuran ko. ”Second, wala tayong planong magkasama at hindi kita boyfriend so don suddenly push me on your chest. ” Another extra sound effect ang narinig ko galing kay Lucas. Napairap ako. ”And third, I do not know you. I met you just a few hours ago. ”

”You did also meet my twin sister and that smug a while ago as well, ” turo niya kina Friar at Lucas. Narinig ko ang pag- ”boo ” ni Lucas sa kanya. ”No reason to hang out with them as well, aren you, Miss Throver? ”

”Have a point but its my decision whom I will choose to be or not to be, ” sabi ko. Tumalikod na ako sa kanya at inaya sina Friar at Lucas na pumunta sa canteen.

”You
e a victim, ” he muttered. Natulos ako sa kinatatayuan ko. He said that again. Hindi ako lumingon sa kanya pero binigyan ko siya ng sagot na, ”Ill meet you later inside the classroom before class starts. 12. ”

-***-

”You
e a victim

点击屏幕以使用高级工具 提示:您可以使用左右键盘键在章节之间浏览。

You'll Also Like