URAS

TÜM SAVAŞLARI SONLANDIRACAK SAVAŞ

Okulun 3. haftası gelmişti. Alhsom şimdiden derslerin monotonluğundan sıkılmaya başlamıştı. O günkü ilk ders tarihti, kendisini Gillein yanına attı:

”Off! Tarihten nefret ediyorum. ”

”Yine de matematik kadar kötü olamaz. ” dedi Gille.

”Ne fark eder ki tüm dersler yeterince sıkıcı. ” diye devam etti Alhsom. ”Gerçi, fizikten keyif alıyor gibiyim biraz. ”

”Fizik mi? ” dedi Gille, yüzünü buruşturarak.

”Fiziğe ilgim babamdan kaynaklanıyor sanırım. Çocukluğumdan beri de hiç aksini düşünmedim bu yüzden bu kendi benliğim mi bilmiyorum. ”

”Baban ne iş yapıyordu ki? ”

”Ders başladı, sessiz olun! ” tarih öğretmenleri Melek Hanım gelmişti. Siyah, kıvırcık saçlı; gözlüklü, kısa boylu, orta yaşlı bir kadındı. Ayrıca bir bacağı protezdi, yıllar önce bir terör saldırısında kaybettiğini söylemişti. ”Günaydın arkadaşlar, izninizle derse geçmeden önce bir duyuru yapmak istiyorum: Normalde dersimize Mısır tarihi ile devam etmemiz gerekirken yetkililer tarafından yapılan bir değişiklik nedeniyle önce modern tarihi anlatıp sonrasında normal müfredattan devam edeceğiz. ”

”Modern tarih mi? Bak bu eğlenceli olabilir. ” dedi Gille, Alhsoma fısıldayarak.

Öğretmenleri devam etti: ”İlk konumuz: 3. Dünya Savaşı. Her ne kadar Frovanialılar, savaşın asıl sebebinin Wesmoria
ın kışkırtmaları olduğunu iddia etse de savaşı başlatanın Frovania
ın Doğu Avrupadaki işgalleri olduğunu biliyoruz. Öyle ki 2031 yılına gelindiğinde halihazırda Frovania; kuzeyde Otreburg ve Rogleaburgun, güneyde Grainia
ın sınırlarını ihlal etmişti. Avrupa birliği bu olaylar üzerine Frovaniaya karşı tek askeri çatı altında birleşir. O güne kadar Shiyji
in Frovaniayı desteklemesinden çekinip savaştan uzak duran Wesmoria için de bu olay bardağı taşıran son damla olur. İlk olarak Wesmoria -yani biz- ve Avrupa Birliği, Frovaniaya savaş açar; ardından Shiyji de Wesmoriaya ve Avrupa Birliği
e savaş açtı. Böylece 19 Mayıs 2031de 3. Dünya Savaşı resmi olarak başlamış olur. ” Masasına koyduğu bardaktaki suyundan bir yudum aldıktan sonra devam etti: ”3. Dünya Savaşı, cephe savaşları ve nükleer savaş olarak iki aşamaya ayrılır. Cephe savaşları, 2 yıl sürerek 24 Haziran 2033 e sona erer. Bu aşamada; tarafların kaynaklarını kullanmaktan çekinmesi ve yoğun savaş karşıtı propagandalar nedeniyle kimse doğru dürüst toprak kazanamaz. O sırada da sürekli kaderleri diğerlerinden farklı olmayan yeni cepheler açılır. Bu cepheleri daha sonra ayrıntılı olarak göreceğiz, şimdilik yerlerini ekranlarınızdaki haritalardan inceleyebilirsiniz. İki yıl süren bu kaynak israfı birçok ülkenin ekonomisinin çökmesine hatta savaşla alakası olmayan tarafsız ülkelerde bile açlıktan ölen insanların ortaya çıkmasına neden olur. Bu durum anarşinin Dünya üzerinde yükselmeye başlamasıyla sonuçlanır. Savaş esnasında çoğu insan yaşadıkları yerleri terk edip daha güvenli şehirlere/ülkelere göçerler. Bugünkü Concord City gibi şehirler o zaman kurulur ve nüfusları da geçen zamanla hızla artar. Herkesin savaşın sona ermesini beklediği anda ise nükleer savaş gelir. Yine bu savaşı hangi tarafın başlattığı bilinmez. Wesmoria, karasularına giren bir Shiyji nükleer denizaltısını vurduğunu açıklayıp karşılığında Shiyjiye bir dizi nükleer başlıklı balistik füze gönderir. Shiyji hükümeti ise o denizaltının nükleer olmadığını ve bu füzeler nedeniyle savaşı asıl başlatanın Wesmoria olduğunu savunduğu bir açıklama yapar. Kullanılan füzelerin çoğu havada imha edilir ya da denizde patlar. Kısa vadede bu durum çözüm gibi görünse de sonrasında gelen radyoaktif dalgalarla beraber ekosistem büyük çapta zarar görür. Cephe savaşlarında zaiyat sayısı yaklaşık 55 milyondur ve çoğu sivillerden oluşur. Bu savaşlarda doğru dürüst ilerleme katedilemediği için taraflar çoğunlukla suikastler düzenleyerek ve çeşitli iç karışıklıklar çıkararak birbirlerine zarar vermeye çalışmışlardır. Tabi bir de hava saldırıları… Droaq Thesh, Avrupa Birliği, Orta Doğu Birliği, Frovania, Yustrad gibi ülkelerin neredeyse bombalanmadık merkezi şehirleri kalmamıştır. Savaşın büyük oranda cereyan ettiği kritik noktalardan biri de Pasifik Okyanusudur. Wesmoria; Shiyjiye karşı, o zamanlar bölgede söz sahibi güçlü bir devlet olan Shuiji ile müttefik olmuştur. Shiyji, Avrupa ile uğraştığı için Frovaniadan yardım alamasa da bu güçlü ikiliye karşı açık denizlerde terör estirmeyi başarmıştır. Öyle ki 2 yıl boyunca Pasifik Okyanusu üzerinden ticaret yapılamamış ve diğer müttefiklere yardım ulaştırılamamıştır. Nükleer savaş ise sadece 3 ay sürmesine rağmen bu süre sonrasında yıllar boyunca ortalığı kasıp kavuran radyasyon fırtınaları ve ekosistemin zarar görmesinden dolayı ortaya çıkan kıtlıkla da beraber yaklaşık 720 milyon insanın ölümüne sebep olur. Genç nüfusun çoğunun yitirilmiş olması nedeniyle de Dünya nüfusu önemli oranda azalır. Savaşın nasıl bittiği ise hâlâ gi**i korumakta. Orta Doğu Birliği
e saldırması nedeniyle tarafsız Afrika Birliği
den dışlanan Mısır Cumhuriyeti
e Yustradın attığı hidrojen bombası o savaşta kullanılan son nükleer silahtır. İlginç olan Kahire yakınlarına düşen bu bomba piramitlere hiç zarar vermedi. Neyse ki. O günden sonra ayaklanmalar daha da artar, hükümetler bir bir devrilir ve savaş, insanlık henüz kendini yok edemeden 19 Eylül 2033 e sona erer. Ardından, her zaman olduğu gibi, insanlık tekrardan toparlanma sürecine girdi. Çoğu yerde sınırlar ortadan kaldırıldı, silahsızlanmaya gidildi. Avrupa Birliği ve Frovania
ın ortak çalışmalarla bulduğu bir teknoloji sayesinde ise nükleer silahlar, enerji eldesinde kullanılmaya başlandı. Zaten çoğu petrol ve doğalgaz rezervlerinin radyasyondan kullanılamaz durumda olması da nükleer enerjinin önemini arttırmıştı. Günümüze gelirsek… Şu anda Dünya üzerinde hiç nükleer silah bulunmadığı söylense de buna ben de dahil olmak üzere birtakım insanlar Wesmoria ve Shiyji
in hâlâ daha bu silahlara sahip olduğunu savunmaktadır. ” Biraz duraksadıktan sonra devam etti: ”Evet, 3. Dünya Savaşı konusu ana hatlarıyla burada bitiyor. Kendisi üm savaşları bitirecek olan savaş olarak da bilinir. Hah! Aynı şeyi zamanında 1. Dünya Savaşı için de söylemişlerdi. ” dedi alaycı bir şekilde gülerek. Ardından devam etti: ”Her şeye rağmen insanoğlu, anne babalarınızın fedakarlıkları sayesinde son 20 yılda çok hızlı toparlanmış ve yaralarının çoğunu sarmayı başarmıştır. Dileyelim ki Shiyji ile bizim aramızdaki bu gerilim uzun sürmez ve insanoğlu aynı hataları bir daha tekrarlayarak ebeveynlerimizin emeklerini boşa çıkarmaz. ”

Tam Melek Hanım konuşmasını bitirdiğinde zil çaldı, mükemmel bir zamanlamaydı. Kadın gidince Gille tekrardan konuşmaya başladı:

”Of, bunca konuyu nasıl ezberleyeceğiz şimdi! ” O sırada Misa yanlarına gelmişti. ”Senin için sorun yok tabi! Yine hepimizi geçersin. ” diye devam etti.

”Önceki akşam çalışmak yetiyor, sen aptalsan ben ne yapayım? ” dedi Misa. Ardından Alhsoma dönüp devam etti: ”Bu arada, eski okulunda notların nasıldı? ”

”Sınıfta üçüncüydüm ama çok çalışkan biri olduğum söylenemez. Bir şekilde yapıyorum işte. ”

”Hah! Hep öyle derler. ” dedi Gille. Bir süre düşündükten sonra devam etti. ”Ee baban ne iş yapıyor? Melek Hoca içeri girdiğinde konuşmamız yarım kalmıştı. ”

”Doğru ya. Babam fizikçiydi ama öyle sıradan biri değil. Devlete çalışırdı… Yani gizli ajan gibi bir şey. Kendi laboratuvarı falan vardı, gizli araştırmalar yapardı. ”

”Hey, hep geçmiş zamanlı konuşuyorsun. Bir şey mi oldu? ” dedi Misa.

”Babam 7 yıl önce vefat etti. ” Gillein de Misa
ın da aynı anda gözleri büyüdü.

”Başın sağ olsun. ” dedi Gille, sesini alçaltarak.

”Üzgünüm. ” dedi Misa. ”Bunu bize niye daha önce söylemedin? ”

”Sormadınız ki? ”

”Aptal mısın? Birbirimizi daha iyi tanımazsak ilişkilerimiz güçlenemez. ” dedi Misa.

”Nasıl oldu, kaza falan mı? ” dedi Gille.

”Yıllar önce, Mısıra, çok gizli bir göreve gittiğini ve mutlaka geri döneceğini söyleyerek evden ayrıldı. 5 ay sonra ise öldüğünü açıkladılar. Suikaste uğramış fakat bedenini bulamamışlar. ”

”O zaman öldüğünden nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ki? ” dedi Gille

”Yeterli. ” dedi Misa. Alhsoma cevap verme şansını bile tanımamıştı. ”O hissi biliyorum fakat -maalesef- günün sonunda umut bir işe yaramıyor. ”

”Kusura bakma. ” dedi Gille. Akabinde konuyu değiştirip öğleye kadarki ders aralarında havadan sudan konuşmaya devam ettiler. Öğle

点击屏幕以使用高级工具 提示:您可以使用左右键盘键在章节之间浏览。

You'll Also Like