Flower for Keres

Flower for Keres

Flower for Keres

Author:
2 Chapters Ongoing Status
Last Update August 16, 2022

Flower for Keres is The Ishmishpcreation,The novel is mainly aboutAno nga ba ang kamatayan?Bakit kailangang mamatay ang isang tao, sa isang iglap nakung saan ay hindi ka pa handa. Paano nga ba makakalimutan ang lahat kung ang mga alaala ay bumaon na ng kay lalim ang mga ito? na kahit anong iyak mo pa ay hindi na ito maiibsanang sakit na nadarama.Bakit sa oras pa na kung saan ay ikay naging masaya sa piling ng isang tao ay siyang walang hanggan na pagluluksa ang siyang kakain sa iyo. Na ang bawat gabi ay puno ng paghihikbi at panghihinayang. Na ang araw ay hindi na nagbibigay liwanag sa iyong buhay, na ang buwan ay hindi na nagbibigay lakasloob at pagtitiwala.Paano nga ba ito ibaon sa limot kung ang sugat ay mananatili sa buong buhay mo. Na ang bawat bagay na inyong ginawa ay siyang alaala ay babalik at babalik rin. Kahit anong layo na ng iyong narating ay siyang hahanap–hanapin ka nito. Kailan man ay niisay walang makakatakbo sa ating mga nakaraan. Dahil hanggang kamatayan ay nakaukit na ito sa ating puso kaluluwa.Paano ka nga ba makakatakas nito? Read Novel

Summary

Flower for Keres is The Ishmishpcreation,The novel is mainly aboutAno nga ba ang kamatayan?Bakit kailangang mamatay ang isang tao, sa isang iglap nakung saan ay hindi ka pa handa. Paano nga ba makakalimutan ang lahat kung ang mga alaala ay bumaon na ng kay lalim ang mga ito? na kahit anong iyak mo pa ay hindi na ito maiibsanang sakit na nadarama.Bakit sa oras pa na kung saan ay ikay naging masaya sa piling ng isang tao ay siyang walang hanggan na pagluluksa ang siyang kakain sa iyo. Na ang bawat gabi ay puno ng paghihikbi at panghihinayang. Na ang araw ay hindi na nagbibigay liwanag sa iyong buhay, na ang buwan ay hindi na nagbibigay lakasloob at pagtitiwala.Paano nga ba ito ibaon sa limot kung ang sugat ay mananatili sa buong buhay mo. Na ang bawat bagay na inyong ginawa ay siyang alaala ay babalik at babalik rin. Kahit anong layo na ng iyong narating ay siyang hahanap–hanapin ka nito. Kailan man ay niisay walang makakatakbo sa ating mga nakaraan. Dahil hanggang kamatayan ay nakaukit na ito sa ating puso kaluluwa.Paano ka nga ba makakatakas nito? Read Novel

User Comments

    no comments
Comment(0)
  • 1 2 3 4 5
Please say something first