The Unknown Adventure [Volume 3] TagalogFilipino

The Unknown Adventure [Volume 3] TagalogFilipino

The Unknown Adventure [Volume 3] TagalogFilipino

Author:
4 Chapters Ongoing Status
Last Update December 10, 2022

The Unknown Adventure [Volume 3] TagalogFilipino is The jilib480creation,The novel is mainly aboutBANG! BANG! BANG!Kapwa nagpakawala ng sunod-sunod na atake si Marcus Bellford at ang magandang babaeng tila hindi magpapatalo ang mga ito sa bawat isa. Halatang may ibubuga talaga ang mga ito na siyang pansin rin ni Evor. Halata rin na kalmado lamang na nag-oobserba si Evor maging ang iba pang mga kalahok ay ganon din ang ginagawa katulad niya.This will be their reference kung sakaling makalaban nila ang mga ito. Seeing how intense the fight, one could only imagine if they will be on the field fighting to their strong opponents like this. Sa pagkakataong ito ay aware ang lahat sa maaari nilang labanan o hindi."Bata, masyado ka atang maangas sa iyong inaasta. Hindi ko aakalaing ikaw ang makakalaban ko sa oras na ito hahaha!" Tila mapang-uyam na sambit ng magandang babaeng halos nasa singkwenta na ang edad nito ngunit ang mukha nito ay hindi mababakasan ng pagtanda.Talaga nga namang mahihimigan ang tila may laman nitong mensahe sa mga katagang ginamit nito."Ano ang iyong pinapahiwatig gi Read Novel

Summary

The Unknown Adventure [Volume 3] TagalogFilipino is The jilib480creation,The novel is mainly aboutBANG! BANG! BANG!Kapwa nagpakawala ng sunod-sunod na atake si Marcus Bellford at ang magandang babaeng tila hindi magpapatalo ang mga ito sa bawat isa. Halatang may ibubuga talaga ang mga ito na siyang pansin rin ni Evor. Halata rin na kalmado lamang na nag-oobserba si Evor maging ang iba pang mga kalahok ay ganon din ang ginagawa katulad niya.This will be their reference kung sakaling makalaban nila ang mga ito. Seeing how intense the fight, one could only imagine if they will be on the field fighting to their strong opponents like this. Sa pagkakataong ito ay aware ang lahat sa maaari nilang labanan o hindi."Bata, masyado ka atang maangas sa iyong inaasta. Hindi ko aakalaing ikaw ang makakalaban ko sa oras na ito hahaha!" Tila mapang-uyam na sambit ng magandang babaeng halos nasa singkwenta na ang edad nito ngunit ang mukha nito ay hindi mababakasan ng pagtanda.Talaga nga namang mahihimigan ang tila may laman nitong mensahe sa mga katagang ginamit nito."Ano ang iyong pinapahiwatig gi Read Novel

User Comments

    no comments
Comment(0)
  • 1 2 3 4 5
Please say something first